Dışişleri Bakanlığı 55 sözleşmeli personel alacak (Personel alımı başvuru şartları ve tarihleri)

Personel alımı ilanında; “Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’inci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı KPSS B grubu P94 puan türü esas alınarak 50 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (45 Erkek, 5 Kadın) ve 5 Destek Personeli (Şoför) alımı yapılacaktır.” denildi.

BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar başvurularını, 13.11.2023 (09:30) – 27.11.2023 (18:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 28 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi 28.11.1995 (dahil) – 27.11.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir)

4) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve KPSSP94 puan türünde asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,

5) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, son
müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

11) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, (Sözleşme imzalamaya hak 2 kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekecektir.)

12) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

13) Arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

14) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği pozisyon için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x